Delta i en studie om livskvalitet och stress på landsbygden

Levnadsförhållandena på landsbygden och i staden är på många sätt olika. Mittuniversitetet, Lunds Universitet, och Statens Lantbruksuniversitet utför en undersökning som syftar till att följa hur människors upplevda livskvalitet på landsbygden skiftar mellan vinter- och sommarhalvåret.

Forskarna är intresserade av vilken betydelse möjligheter till utomhusvistelse, egen odling, husdjur och djurhållning samt närhet till naturmiljö, och förekomst av rovdjur har för livskvaliteten över året. De undrar också över hur faktorer som upplevelser av tillgång till kommunala färdmedel, drivmedelskostnader, kostnader för eventuellt utsäde, foder, etc. vid djurhållning, avstånd till vård och service, och postgång bidrar till livskvalité och hälsa under sommar- och vinterhalvåret. 

Studien avser mäta olika faktorer under sommar- och vinterhalvåren under två på varandra följande år. Det betyder att om du deltar hoppas forskarna på att du kommer att svara alla fyra gångerna.

Om du tycker att det vore intressant att delta, följ länken nedan för att komma till enkäten. Där finns lite mer information och en möjlighet att acceptera ditt deltagande innan du startar enkäten.

Gå till enkäten

Foto Elof Nilsson