Ull som resurs 2.0

Ull som resurs startade redan 2018 som ett samarbetsprojekt i Halland för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som destruerades. Under ledning av Hushållningssällskapet Halland genomfördes en kartläggning av den regionala ullproduktionen. Ull som resurs 2.0 är en fortsättning på detta arbete och genomförs i projektform, både i Halland och i Västra Götaland.

Man arbetade med att skapa nätverk kring insamling och logistik, vilket resulterade i att en ullstation startades upp. Projektet bedrev uppsökande verksamhet hos företag där det kunde finnas ett intresse av att utveckla produkter där svensk ull kunde ersätta importerad ull och andra material. Dessutom initierades det arbete som sedan utmynnat i en kvalitetsmärkning av svensk ull.

Ull som resurs 2.0 är en fortsättning på detta arbete och genomförs i projektform, både i Halland och i Västra Götaland. I Ull som resurs 2.0 Halland kommer Hushållningssällskapet Halland att gå in i en andra fas som tar avstamp från den nivå som finns idag, bland annat med applikationer från otvättad ull.

I Ull som resurs 2.0 Västra Götaland kommer Hushållningssällskapet Västra ta del av erfarenheter och kunskap från projektet i Halland för att på samma sätt arbeta med nätverk runt ullen i regionen. En central aktivitet är att tillsammans med Ull som resurs 2.0 Halland utveckla samarbetsformer kring logistik och ullinsamling i hela västra Sverige. I Västra Götaland kommer man också att göra en kartläggning för att få underlag att planera kompetensutvecklingsinsatser och undersöka möjligheterna att etablera en eller flera ullstationer i regionen. Genom att samverka över länsgränserna kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och kontaktytor för att få större utväxling på det som görs regionalt.

Läs om projektets mål och kommande aktiviteter på Hushållningssällskapets hemsida. Där finns också kontaktuppgifter om ni vill komma i kontakt med projekten.

Finansiering sker genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.