Den irländska ullsektorn i behov av stöd

Den irländska ullbranschen har drabbats hårt av Covid-19-pandemin, priserna sjönk till nästan noll efter förra vårens nedstängning. Mycket tyder nu på att Nordirlands parlament kan komma överens om ett stödpaket till sina ullproducenter.

Mycket av den irländska ullen blir till exklusiva mattor för hotell, restauranger, kryssningsfartyg och kasinon runt om i världen, och dessa sektorer hör bland dem som drabbats hårdast av pandemin. Hotellrenoveringar och nybyggnadsprojekt har upphört, detsamma kan sägas om investeringar i restauranger och barer.

Det är osannolikt att ullpriserna kommer att studsa tillbaka till nivåerna före Covid-19 under detta år. Parlamentet i Nordirland tittar på möjligheten att införa ett stöd som täcker fårgårdarnas kostnader för klipping. Fårindustrins representanter i Nordirland ber att pengar ska göras tillgängliga för att täcka både klippsäsongen 2020 och 2021. En klippsubvention skulle åtminstone förhindra att ullen blir en förlust under pandemin.

Om klippning kan stödjas med djurvälfärd som argument på Nordirland ser de irländska fårbönderna ingen anledning till att myndigheterna i Dublin inte ska fatta samma beslut. Fjolårets stödpaket tog ingen hänsyn till primärproducenternas situation. Ett sätt att rätta till detta skulle kunna vara att den irländska regeringen erkänner ullindustrins roll inom livsmedelssektorn.

Agriland: The Irish wool sector must be supported
Översatt med Google