Kurs i digitaliserad animalieproduktion

Pressmeddelande från SLU
Sveriges lantbruksuniversitet tar ytterligare ett steg in i att utbilda om digitalisering i de gröna näringarna genom kursen Precision livestock farming for sustainable production.

Digitalisering av animalieproduktionen eller ”precision livestock farming” (PLF) som är det etablerade internationella begreppet, är fokus för en kurs på avancerad nivå på SLU. Kursen Precision livestock farming for sustainable production ges av Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp där Anders Herlin och Oleksiy Guzhva leder kursen. Kursen ges som halvtidsstudier helt på distans med enbart ett par synkrona träffar, vilket medger maximal flexibilitet för deltagarna. Dessa är dels reguljära studenter, dels yrkesverksamma. Då tillträdeskraven gäller för avancerad nivå ges möjlighet för medarbetare vid företag att gå kursen mot en avgift. Kursen ingår i Erasmus-projektet USAGE (Upskilling Agricultural Engineering in Europe), ett EU-finansierat projekt med fokus på avancerad teknik och digitalisering inom lantbruket.

Anders Herlin menar att kursen fyller ett glapp i kunskapskedjan:
– Vi ser en mycket snabb utveckling av de digitala verktygen för att övervaka och styra animalieproduktionen, och de olika aktörerna i branschen hänger ofta inte med, allt från teknikleverantörer, rådgivare, myndigheter och lantbrukarna.

Mer information och kontaktinformation