Det behövs mer naturbete i Östergötland

I början på december 2017 hölls tre upptaktsträffar i projektet Naturbeteskött i Östergötland. Nu är projektet igång med fullt fokus på att öka lönsamheten samt att hitta och eliminera flaskhalsar.

Projektledaren Anna Jamieson
-Tillsammans ska vi stimulera till ökad produktion av lamm- och nötkött på naturbetesmarker i Östergötland eftersom arealen hävdade naturbetesmarker – som är otroligt viktiga för landskapets biologiska mångfalden – minskar.

Bland annat beror det på minskad tillgång på betesdjur, osäkerhet om regler samt sämre lönsamhet för betesuppfödda djur jämfört med stallbaserad uppfödning.

Hela artikeln
LRF: Det behövs mer naturbete i Östergötland ››