Det svenska lammköttets starka mervärden

I en artikel på Svenskt Kötts hemsida berättar SFs ordförande Magnus Jönsson om sina och förbundets visioner för den svenska lammnäringen. Nedan ett sammandrag, läs hela artikeln här.  

– Det finns en tydlig trend inom lammuppfödningen – back to basic, säger Magnus Jönsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet. I framtiden kommer det att handla mycket mer om betesbaserad produktion, till exempel gräsuppfött lammkött. Det finns ett stort intresse för det svenska lammköttet. Men vi måste skapa en ännu större kunskap om dess fördelar.

– Vi vill ha en dialog med kockar och uppfödare och jobba tillsammans för att stärka kvalitetsvärdena längs hela produktionskedjan. För att skapa bättre ätkvalitet. Var kan vi gå in och styra och mäta att vi levererar en bättre ätkvalitet? Hur ska konsumenten kunna se vilken kvalitet de betalar för?

Differentiering av lammköttets kvalitet
Magnus Jönssons vision är att det konsumenten är villig att betala för också ska stimulera uppfödaren i dennes arbete. Det är utifrån den aspekten som hela processen från gård till bord ska synas.