6 tips för att få lammen att överleva

Vid Gård-och djurhälsans vårkonferens på Sånga-Säby gavs råd kring de kritiska punkterna i lammens liv, samt råd på hur de kan förebyggas.

För lammen inträffar de kritiska perioderna de första fem dagarna, samt mellan 61 och 110 dagar då dödligheten är omkring tre procent.

Obduktioner visar att dödlighet under de fem första dagarna ofta beror på att lammet inte fått i sig tillräckligt med näring.
– En helt onödig dödsorsak, säger veterinär Ulrika König.

Under dag 61-110 är tarminflammation, lunginflammation, stora magmasken och till viss del gasbrand orsaker till att lammen dör.

Här följer sex goda råd för att sänka lammdödligheten:

1. Hullbedöm tackorna. Tackor i rätt hull ger starkare och friskare lamm.

2. Glöm inte mineralerna. Brist på selen, kobolt, koppar och jod är direkt kopplade till svaghet hos det nyfödda lammet.