Så kan vallfoder bli billigare

Källa: Jordbruksaktuellt
Vallfoder kan bli gårdens billigaste foder. Det var budskapet när lantbrukare och föreläsare samlades i Falkenberg för en temadag om vallfoder.

Under dagen presenterades olika metoder för att minska kostnaderna i vallproduktionen.

Fasta körspår
Hans Alvemar, som blir färdigutbildad ekonomagronom i vår, presenterade sin fallstudie om fasta körspår.

Planera inköp
När det gäller maskiner, var hans budskap klart: spring inte och köp nytt. Utgå ifrån det befintliga maskinsystemet, och anpassa det till fasta körspår.

Öka proteinet
Anna Carlsson, ekologisk mjölkproducent på Skogsgård i Getinge, berättade om en resa till Aberys­twyth i Wales för att studera aktuell forskning och utvecklingsverksamhet inom vallodling.