Digitala medlemsträffar under vinter och vår 2021

Under vinter och vår kommer vi att hålla tre digitala medlemsmöten om aktuella ämnen.
Träffarna hålls kvällstid kl 18.30–21 och är öppna för SFs medlemmar.

  • Torsdag 11/2 Tema: Hållbarhet
  • Torsdag 18/3 Tema: Småskalig förädling
  • Torsdag 22/4 Tema: Semin

Boka in dessa datum redan nu. Inbjudan kommer att gå ut till alla medlemmar som angivit e-mailadress. Mer information om respektive medlemsmöte kommer här på hemsidan när vi närmar oss.