Fler chanser till kunskap, men färre får

29 januari 2021 | Fler chanser att gå Elitlammkurs och att delta i information om CODD. Mer bidrag till skadeförebyggande åtgärder och högre ersättning vid rovdjursksdor. Men mindre fotröta! Tyvärr också färre får och lamm.

Hur kan vi skapa en hållbar lönsamhet utifrån en lönsam hållbarhet? Detta är rubriken på temakvällen om hållbarhet den 11 februari. Häng på, då diskuterar vi frågan om lönsamma och hållbara fårföretag. Peter Borring, hållbarhetsambassadör LRF, tillsammans med Per Frankelius och Matilda von Rosen, båda från Linköpings Universitet, kommer att lotsa oss genom en intressant kväll och ger oss en framtidsspaning som handlar om ekonomisk, arbetsmässig och miljöanpassad hållbarhet. Läs mer här.

Branschmöte med Svenska Köttföretagen. Mycket fokus på hur kan vi öka svensk lammproduktion på kort och lång sikt. På kort sikt kan vi lättast komma framåt genom att öka lammens medelvikt. Det skulle ge mycket mer lammkött, eftersom 25 % av alla lamm som slaktas (på alla slakterier) klassar under 16 kg. På längre sikt måste vi ta krafttag om vår näring ska kunna behålla det avräkningspris vi har i dag. Vi ligger nu på en gräns där volymerna är så små att lammet knappt klarar sig som nischprodukt. Bra kvalitet måste gynnas, så att både stora och små besättningar kan tjäna pengar på att leverera bra lamm.

Svenska Köttföretagen har en bra hemsida, besök den någon gång ibland.

Att gå Elitlammkurs är efterlängtat, de digitala kurserna börjar redan bli fullbokade och därför har två nya kurstillfällen satts in. Skynda att anmäla för att vara säker på att komma med. Välj mellan en kurs anpassad för användare som nyss börjat använda programmet eller funderar på att börja. Eller gå fördjupningskursen för alla som har koll på grunderna, men vill få ut mer av programmet. Alla datum och länk till anmälan finns här.

Tre nya tillfällen att vara med på webbinformationsmöten om fårsjukdomen CODD den 15 och 16 februari. Läs mer här, där finns också länk till anmälan. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla, och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Vi måste samla hela fårbranschen för att förhindra att CODD etablerar sig i Sverige. Sprid gärna inbjudan! Den finns även i pdf-format.

herre
Livet är toppen, om man har friska klövar. Skydda din besättning med kunskap. Foto Claudia Dillmann

Förekomsten av fotröta minskar i Sverige och det är mycket glädjande. Att få in fotröta i sin besättning är allt annat än roligt, men fotröta gör också fåren mer mottagliga för CODD. I höstas samlades lammklövar in för ett forskningsprojekt som undersöker förekomst av fotrötebakterien och CODD hos svenska slaktlamm. En del av undersökningen är nu slutförd och redovisades nyligen som ett examensarbete av veterinärstudenten Rebecka Albinsson. Förekomsten av fotröta var 1,8 %, vilket är en signifikant minskning sedan en liknande studie genomfördes 2009. Då var förekomsten 5,8 %. Läs mer här.

Regeringen beslutade igår att ta bort stödtaket för bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av bl.a. stora rovdjur. Beslutet innebär att länsstyrelsen från och med den 1 mars i år kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar. Läs Näringsdepartementets pressmeddelande här.

Många bra nyheter denna vecka, men nedslående är däremot resultatet av Jordbruksverkets stora strukturundersökning som genomfördes i juni 2020. Antalet djur på svenska gårdar har minskat det sista året, förutom fjäderfän som ökat i antal under flera år. Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren, och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får. Mer siffror och länkar här.

Även antalet större företag med får minskar. De riktigt stora besättningarna brukar öka i antal medan de mindre minskar, men så är inte fallet inom fårskötseln. Samtliga besättningsstorlekar har minskat om man jämför med år 2016. Medianvärdet för antal får per besättning är 16 tackor och baggar, den siffran har inte ändrat sig sedan 2016. Fler rafflande siffror i Jordbruket i siffrors senaste blogginlägg.
Tablå B
Nu är vi färre än 8000 som har får i Sverige : (

Bönder och andra leverantörer i livsmedelskedjan ska få ett ökat skydd mot oschyssta villkor och Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om det förekommer ”otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan”. Ett steg i processen är att undersöka om det förekommer oschyssta avtalsvillkor eller beteenden från köparnas sida. I vårt fall alltså om de företag som vi säljer kött, skinn och ull till kör med oschyssta villkor eller beteenden. Svara på enkäten här. Man kan välja svenska i en liten meny uppe till höger och det tar ca 10 minuter att svara.

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida.

Ett nytt revirmarkerande vargpar mellan Ulricehamn och Jönköping runt sjön Brängen. Reviret kommer att kallas Brängenreviret. Vargarna är ett syskonpar från Tivedsreviret, men betecknas ändå som genetiskt värdefulla. Hittills har de inte gjort några angrepp, men oron hos djurägare i området är stor. Med stor sannolikhet är det första gången i modern tid ett vargrevir hittats så långt söderut i Sverige, säger Martin Rydberg, länsstyrelsens kvalitetssäkrare stora rovdjur, till P4 Sjuhärad.

Yttrande gällande utfodring av vilt har sänts till Näringsdepartementet.

En arbetsgrupp som jobbar med att digitalisera riksbedömningen av päls har haft möte och jobbet har redan kommit en bra bit på väg. Planen är att resultaten från pälsbedömningen i år ska laddas in i Elitlamm digitalt, och sedan finns det förutsättningar för goda nyheter som att riksbedömningsresultat syns på härstamningsbevisen, möjlighet att göra statistik och hålla koll på trender med mera. Så långt lovar vi inte att vi kommer i år, men nu är vi igång!

Medlemsbrev via förbundets utskicksservice har denna vecka gått iväg till medlemmar på Gotland, i Norrbotten, Kronoberg och Stockholm/Uppsala. Kolla inkorgen.

Har vi rätt epostadress till dig? Medlemsfakturan går snart ut och mycket annan information går ut elektroniskt. Anmäl aktuell epostadress till Britta om du misstänker att vi inte har den, t.ex. om du inte får veckobrevet till rätt ställe. Tänk på att skriva vem du är, för annars kan det vara svårt att veta vem adressen ska knytas till.

Det är ännu möjligt att anmäla sig till Avelsutskottet den 3 februari. Maila Britta senast måndag.

Funktionärsrapporten skickas nu ut till ordförande och sekreterare i lokalföreningarna. Glöm inte att fylla i den i samband med årsmötet och SKICKA den tillbaka till Britta. Detta är viktigt för att ingen ska missa information och inbjudningar av olika slag som går ut under året.

Tacksamma om även ni i rasföreningarnas styrelser meddelar Britta aktuell kontaktinformation, så att vi når rätt person hos er.

Första nomineringen till Årets Fårföretagare 2021 har kommit in! Vem ska du nominera?

Lantbrukspoddens nya avsnitt är bra och handlar om vargen och statsmakten.

Ingen har väl missat den fina artikeln Ullen från köttraser får nytt liv om CC Wool i Jordbruksaktuellt?

Det fortsätter att komma till nya medlemmar trots statistiken från Jordbruksverket om färre fårägare. Så vi vågar trots siffrorna hoppas på en bra framtid för vår bransch. Vi säger som förra veckan; varmt välkomna! Om man har frågor eller något på hjärtat kan man alltid kontakta någon av oss.

Att vi syns i sociala medier gör att fler vet att vi finns. Alla ni som delar våra inlägg och skriver om SF ska veta att det uppskattas och bidrar till att vi blir fler!

Trevlig helg önskar SF!

20210128_120924
Håll huvudet över snön, hälsar Thomas från Västernorrland ; ) Foto Thomas Eriksson
Nu blir det bildkavalkad från ett besök på Gårdscharken Fågelberget i Gäddede. Foto Thomas Eriksson
20210128_114758
20210128_133011
20210128_132910
20210128_133131
20210128_133135
Man känner nästan doften i näsan. Och hur det låter när man sätter tänderna i en av läckerbitarna är lätt att föreställa sig. Hjälp vad sugen man blir!
livgimrarLf
Höstfödda finullslivlamm. Foto Gudrun Haglund Eriksson
143656212_248569273505866_5801537105535889725_n
Lunch med hästarna. Foto Claudia Dillamnn
Sammanställt av AnnaSisy