Välkommen till en digital medlemsträff! TEMA: HÅLLBARHET

Torsdag 11 februari kl 18.30-21

Hur kan vi skapa en hållbar lönsamhet utifrån en lönsam hållbarhet?

Peter Borring, hållbarhetsambassadör LRF, Per Frankelius och Matilda von Rosen från Linköpingsuniversitet kommer att lotsa oss genom en intressant kväll och ger oss en framtidsspaning om:

  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Miljöanpassad hållbarhet

Anmälan via epost till förbudsekreterare Britta Wendelius, senast den 8/2. Länken till mötet skickas ut senare.

Träffen är kostnadsfri och hålls via Microsofts digitala konferenslösning Teams. För att delta behöver man en dator, surfplatta eller smart telefon. Man behöver inte ladda ladda ner något program om man använder dator, men vi rekommenderar att man ändå gör det för smidigare och bättre funktion. På telefon och platta använder man appen Teams som är gratis, ladda ner den i förväg.

Fler medlemsträffar

Träffarna hålls kvällstid kl 18.30–21 och är öppna för SFs medlemmar.

  • Torsdag 18/3 Tema: Småskalig förädling
  • Torsdag 22/4 Tema: Semin