Lansering av Lammlyftets utbildningsverktyg!

Meat Standard Sweden Lamm

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell.

MSS lamm är förankrad i branschen via de företag och föreningar som har varit med i arbetet. Lammlyftet har också skapat det utbildningsverktyg som du just nu är inne och tittar på. Verktyget är åtkomligt för alla som är intresserade.

Du hittar standarden om du klickar dig vidare. Du hittar också förklaringar till gränserna i standarden, och hur kvaliteten på köttet påverkas när det hamnar innanför eller utanför standarden. Tänk på att det alltid är bättre att hamna innanför standarden för någon eller några av parametrarna än för ingen alls.

Målet

Målet med Lammlyftet är att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. För att nå målet behövs kunskap om vilka insatser som har störst generell positiv påverkan på utvalda kvalitetsegenskaper. Kunskapen behöver samlas ihop och spridas på ett effektivt och tydligt sätt. Det måste också klart framgå vad som avses med hög kvalitet.

HÄR HITTAR DU LAMMLYFTETS UTBILDNINGSVERKTYG

Svensk standard för lammköttskvalitet