Minskad förekomst av fotröta

I höstas samlades lammklövar in för forskningsprojektet ”Förekomst av fotrötebakterien och smittsam digital dermatit (CODD) hos svenska slaktlamm”.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gård & Djurhälsan, SLU och SVA och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).
En del av undersökningen är nu slutförd och redovisades nyligen som ett examensarbete av veterinärstudenten Rebecka Albinsson. Förekomsten av fotröta var 1,8 %, vilket är en signifikant minskning sedan en liknande studie genomfördes 2009. Då var förekomsten 5,8 %. Gård & Djurhälsans arbete med att sprida information och arbeta aktivt med att sanera drabbade besättningar via kontrollprogrammet Klövkontrollen har uppenbart givit resultat!
Deltagande slakterier: Gotlands Slagteri, KLS Ugglarps Kalmar och Hörby, Ljungskile Slakteri, Lundsbols Lammslakteri, Norrbottensgårdens Slakteri, Nya Siljans Chark och Skara Lammslakteri. Stort tack för att ni hjälpte oss att få in klövar för undersökning och provtagning!
Källa Svenska Köttföretagen