Djurapoteket Apovet lanserar e-recept för djur

Nu kan också veterinärer föreskriva e-recept. Sveriges första webbaserade veterinära e-recept lösning är gratis och tillgänglig för alla veterinärer.

ReceptDirekt är ett internetbaserat elektroniskt recept och utvecklat för veterinärt bruk. Veterinären förskriver via webben till Djurapoteket Apovet som skickar medicinen direkt hem till djurägare.

Förskrivarstöd för läkare och tandläkare har funnits på webben sedan flera år. Idag är 80% av alla recept i Sverige  förskrivna på elektronisk väg. För veterinären och djurägaren har verkligheten varit en annan. Fortfarande förskrivs nästan alla djurrecept på papper som djurägaren får i handen efter sitt besök, eller som faxas in till ett apotek.

Djurapoteket Apovet en webbaserad e-receptlösning som blir tillgänglig för alla veterinärer i Sverige, utan extra kostnad. Det enda som behövs är en dator med internetkoppling och ett lösenord.

”-Majoriteten av våra veterinära kunder efterfrågar möjligheten att skriva e-recept berättar Gabriella Sander VD Apovet. Veterinärerna som har tillgång till dator under arbetsdagen ser det som smidigt sätt att förskriva recept till sina djurägare. För oss är det en självklarhet att även veterinärer ska kunna förskriva e-recept på ett enkelt och säkert sätt.”

Webbtjänsten ReceptDirekt  är kostnadsfri för veterinären. Receptet tas emot av Djurapoteket Apovet som skickar medicinen direkt hem till djurägaren. Medicinen skickas som brev och är framme nästa vardag  i hela Sverige. Hemleverans  kostar djurägaren 36 kr.

”- I webbshopen har veterinären alltid tillgång till aktuellt information om sortiment och priser berättar Gabriella Sander. I ReceptDirekt visas också lagersaldot i realtid så att veterinärer kan vara säker på att medicinen direkt kan skicka ut. Är en produkt restad kan man göra utbytet direkt vid förskrivningen. Vår förhoppning är att det ska spara tid och förenkla våra kunders vardag.”

Apovet är ett djurapotek som skickar läkemedel direkt hem till djurägare och veterinärer. Medicin på recept och rekvisition beställs av veterinären via webb, fax eller telefon. Förutom e-recepttjänsten ReceptDirekt  lanseras samtidigt ApovetDirekt  webbshop för rekvisitionsbeställningar. Webtjänsterna kommer att finnas tillgängliga för veterinärer from den 1 oktober 2010.

För mer information kontakta Gabriella Sander VD Apovet tel direkt 0702-05 79 70 eller läs mer på www.apovet.se

Apovet är ett djurapotek som skickar läkemedel direkt hem till djurägare och veterinärer. Medicin på recept och rekvisition beställs av veterinären via webb, fax eller telefon. Hos Apovet fungerar receptarvodes hanteringen på samma sätt som vanligt. Inbetalade arvoden överförs automatiskt till veterinären kvartalsvis. Förutom e-recepttjänsten ReceptDirekt lanseras samtidigt ApovetDirekt webbshop för rekvisitionsbeställningar. Webtjänsterna kommer att finnas tillgängliga för veterinärer from den 1 oktober 2010.