Djursmittor, livsmedelsförsörjning och samhällsekonomi i fokus på ny konferens

Den 12 oktober 2022 anordnar Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för första gången en smittskyddskonferens. Temat för konferensen är Smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld. Sverige behöver stärka arbetet med smittskydd och djurhälsa – det är nödvändigt för att värna livsmedelsförsörjningen, ekonomin och folkhälsan.

Jordbruksverket och SVA vill genom Smittskyddskonferensen rikta uppmärksamheten på betydelsen av ett stärkt smittskydds- och djurhälsoarbete i ett bredare perspektiv längs hela livsmedelskedjan.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande.