Dorpern ska växa sig stark i Sverige

Det behövs nya linjer för att vidareutveckla den för Sverige nya fårrasen dorper. Landets första embryo- och seminstation för får är godkänd och finns på Kulla gård i Nye i Småland.

Under tre dagar placerades det in embryon från dorper och vit dorper på 125 Gotlandstackor samt även korsningstackor, Texel och Suffolk, hos Lawrence och Mia Heathman på Kulla gård.

Hela artikeln
Land Lantbruk & Skogsland: Dorpern ska växa sig stark i Sverige ››