Kaliberingsgrupp för djurskyddskontroll-vägledning slakteri

Igår var det möte på jordbruksverket med ”Kaliberingsgrupp för djurskyddskontrollvägledning slakteri”. Fåravelsförbundet representerades av Tomas Olsson och undertecknad.

De regler som varit föreslagna tidigare och i viss mån även tillämpats har oroat många djurägare då de upplevts som oförutsägbara och rättsosäkra. Jordbruksverket har därför öppnat för en omarbetning och efter detta möte där regler diskuterades i stort samförstånd mellan näringen och myndigheterna är jag optimistisk om att vi kommer att få skäliga regler i ett rättssäkert system.

Ett särskilt fårmöte skall hållas i slutet på januari och efter det hoppas vi kunna informera mer konkret om vad detta innebär för fårnäringen.

Magnus Håård, 2015-11-27