Framtidens lantbruk i Västra Götaland

Landsbygdens utveckling och omvandling, och vem som är framtidens bonde, var några teman på konferensen Framtidens lantbruk i Västra Götaland på Vara Konserthus den 12 november.

Konferensen anordnades av SLU-programmet Framtidens Lantbruk i samverkan med SLU-Skara, Hushållningssällskapet, LRF, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vilka är framtidens bönder, och vad kommer de att producera? På konferensen diskuterades att framtidens bönder kommer att ges ANSVAR, inte bara för produktion av mat och andra råvaror, utan framför allt för framtidens produktionsmöjligheter och produktionslandskap. På landsbygden kommer också att produceras andra nyttigheter som öppna landskap och rehabilitering. Landsbygden kommer att fylla viktiga sociala funktioner och bidra till människors hälsa och välbefinnande, och bidra till integration av alla nya svenskar som anländer och kommer att fortsätta anlända i framtiden.

Data visar både en åldrande befolkning och en ökande inflyttning till stora delar av landsbygden – det är inte självklart att vi går mot en utarmning av landsbygden. Tvärtom, redan dagens teknik gör att man kan vara lika social och uppkopplad var man än är i Sverige, men konsekvensen av detta behöver diskuteras mer. Det är inte heller självklart att fortsatt urbanisering är hållbar; både bilåkandet och konsumtionen av varor är större i många städer än på landsbygden.

Hela artikeln
SLU: Framtidens lantbruk i Västra Götaland, en sammanfattning ››