Svenskt lamm ska få ett lyft

Svensk lammproduktion har svårt att hävda sig mot det billiga importerade lammköttet. Producenterna kan inte ta ut de priser som är nödvändiga för att få lönsamhet. Dessutom är kvaliteten ojämn. Därför genomför branschen det så kallade Lammköttslyftet.

– Vi vill kvalitetssäkra svenskt lammkött, säger Magnus Jönsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet och ordförande i den projektgrupp som bildades i mitten av oktober i samband med att branschen startade Lammköttslyftet.

Producenter, grossister, slakterier och forskare samlades för att diskutera hur kvaliteten kan höjas och hur svensk lammproduktion kan konkurrera med importerat kött.

I dag är 3 av 10 lamm som äts i Sverige producerade i Sverige.

– Vi vill både kvalitetssäkra och stimulera ökad produktion, säger Lammproducenternas ordförande Tomas Olsson.

I dagsläget är importkött betydligt billigare. Det låga priset på importerat kött pressar marknaden och försvårar för svenska producenter att få lönsamhet. Nu hoppas branschen att en kvalitetssäkring ska innebära en möjlighet att få betalt för de mervärden som finns i produktionen och att hanteringen ska säkerställa ätkvaliteten.

Hela artikeln
ATL: Svenskt lamm ska få ett lyft ››