Fårföretagen ökar men inte de med många djur

Under perioden från 2010 har såväl antalet företag med får som antalet får ökat.

De företag som ökat är varken de med lite får eller de med många får utan framför allt företag som har mellan 10 och 50 får. Detta är en annorlunda bild än vad man kan se för andra djurslag där det nästan uteslutande är antalet riktigt stora företag som blir fler medan övriga grupper minskar i antal.

Mer statistik och grafik om fårhållning på Jordbruksverkets blogg
Jordbruket i siffror: Fårföretagen ökar men inte de med många djur ››