Rätt gräshöjd och tidigare fållbyten ger bättre bete

Hur får man lammen att växa bra på bete? Hur stängslar man för att hålla rovdjur borta? För lammproducenter finns flera utmaningar.

Artikel i Jordbruksaktuellt om betesfrift, vallvård och rovdjursstängsling med Thomas Bengtsson, ordförande i Hallands vallförening, och Inga Ängsteg från Viltskadecenter.

Thomas Bengtsson understryker vikten av att rotera djuren mellan fållorna ofta.
–Det är viktigt att vallarna inte betas för kort, då ökar parasittrycket. Ett vanligt misstag är att ha fåren i samma hage mest hela tiden.

–Den viktigaste faktorn för stängslets funktion gentemot rovdjur är förmodligen att de lägsta trådarna sitter relativt tätt och inte för långt från marken.  – Fårnät som kompletterats med en eltråd 15 centimeter ovanför nätet och en eltråd på distans, högst 30 centimeter från marken, är mycket effektivt. Vid användning av vissa bra typer av fårnät med låsta knutar behövs ingen låg eltråd, säger Inga Ängsteg.

Jordbruksaktuellt: Rätt gräshöjd och tidigare fållbyten ger bättre bete ››