Elektronisk stalljournal för får och getter

Den första elektroniska stalljournalen för får och getter har nu blivit godkänd. Det betyder att Sveriges får- och getägare kan välja att föra journal via webben istället för att använda en pappersjournal. Den godkända stalljournalen ingår i fårdataprogrammet Elitlamm.

Alla djurhållare som har får och getter ska journalföra djuren i en stalljournal. Fram till idag har det inte funnits någon godkänd elektronisk stalljournal för får och getter. För att dessa journaler ska bli godkända krävs att de uppfyller EU:s regelverk.

 
— Jordbruksverket har under vintern träffat representanter från näringen som framfört starka önskemål från branschen om en elektronisk stalljournal. Det har länge varit möjligt att journalföra nötkreatur via webben och det är glädjande att djurhållare av får och getter också får den möjligheten, säger Peter Krause, enhetschef på registerenheten.

Kravet att journalföra får och getter är en del av EU:s gemensamma arbete för att snabbt kunna spåra och begränsa smittsamma djursjukdomar. Tillsammans med märkning och rapportering till förflyttningsregistret är journalföringen ett viktigt instrument för att snabbt kunna begränsa en eventuell smittspridning.
 
Kontaktpersoner
Peter Krause, registerenheten, 036-15 52 85
Jeanette Mikhael, registerenheten, 036-15 52 05