Elmia Lantbruk 2020 blir Elmia Lantbruk 2021

Med anledning av corona-pandemin och dess påverkan för lantbrukets aktörer kommer Elmia Lantbruk som var planerat till oktober 2020 i stället att hållas 10–12 februari 2021.
Beslutet att flytta fram Elmia Lantbruk har fattats efter noga övervägande och i dialog med branschorganisationer, diverse utställare och besökare.
Elmia Lantbruk ››