Ny rapport: Svenska bönder minskar användningen av antibiotika

Svenska bönder förstärker sin position som EU-ledande i god djuromsorg.
SVAs nya rapport över 2019 års försäljning av antibiotika till djur, som presenterades den 10 juni, visar att svenska lantbrukare fortsätter att minska sin redan låga antibiotikaanvändning ytterligare.
Läs mer
LRF: Svenska bönder minskar användningen av antibiotika ››