En livsmedelsstrategi för Sverige

En skrift från LRF innehållande förslag till svensk livsmedelsstrategi.

Den tar avstamp i LRFs livsmedelsstrategi från 2010 och Konkurrenskraftsutredningen och syftar till att visa vad näringen anser är viktigt att ha med i en nationell livsmedelsstrategi.

En livsmedelsstrategi för Sverige (pdf) ››