Uppåt för svenskt kött 2014

Vi förbrukade mer nöt-, lamm- och fågelkött men mindre griskött och totalt sjönk förbrukningen av kött under 2014.

Andelen svenskt kött av förbrukningen ökade för gris-, nöt och fågelkött. Nedan några klipp ur en längre artikel från Jordbruksverket.

Förändringarna kan kopplas till några händelser, bland annat antibiotikadebatt, ökande förekomst av multiresistenta bakterier i utländsk grisproduktion och att Sveriges höga krav på djurvälfärd har uppmärksammats. Vidare har Svenskt Kötts arbete med marknadsföring, information och märkning varit framgångsrikt, offentliga upphandlingar ställer allt oftare krav knutna till miljö och djurskydd och livsmedelsindustrin och handelskedjorna har börjat byta ut en del av importköttet mot svenskt kött.