En rapport om svenskt kött

Svenskt Kött har tagit fram en rapport som samlar fakta om det svenska köttet: I kosten, för sysselsättningen, djuromsorgen, den biologiska  mångfalden och de öppna landskapen.

Rapporten är tänkt att fungera som en källa till fakta om svenskt kött. I rapporten berättar man om varför ursprungsmärkning är viktigt och om vad som kännetecknar svenskt kött.

LRF:s klimatexpert Hilda Runsten berättar att det blir fel att dra all världens köttproduktion över en kam. Köttproduktion i Sverige kan bidra till biologisk mångfald. Om konsumenterna väljer svenskt kött i stället för importerat minskas utsläppen av växthusgas med mellan 25 och 40 procent.  

Fler konsumenter beredda att betala mer
Rapporten berättar om att konsumenterna som är beredda att betala för svenskt kött, har ökat med 9 procentenheter, från 53 till 62 procent. Hela 83 procent av konsumenterna i Sverige vill att köttet ska ha ursprungsmärkning.

Läs hela inlägget om rapporten på Svenskt Kötts blogg ››

Hela rapporten kommer inom kort att kunna hämtas via Svensk Kötts hemsida.