Svenskt jordbruk är effektivt men har svårt att konkurrera på världsmarknaden

Friska djur som växer snabbt utmärker svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt har Sverige högre kostnader för byggnader, arbete och maskiner jämfört med sina konkurrentländer.

I den nya rapporten Grön Konkurrenskraft jämförs det svenska jordbrukets konkurrenskraft med andra viktiga konkurrentländers. Rapporten är framtagen av LRF Konsult i samarbete med LRF och Jordbruksverket.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››