Stöd bidog till 15 % av intäkterna under 2012

Källa: Jordbruket i siffror (SJV-blogg)
Jordbruket i siffror har idag tittat på hur stor andel av lantbrukets intäkter som utgörs av stöd i olika EU-länder.

Finland är det land där andelen stöd är högst. Andelen stöd är lägst i Nederländerna följt av Cypern och Danmark. Sverige ligger strax över mitten med andelen 15 %.

Mer statistik samt diagram på Jordbruket i siffror ››