Dags att anmäla sig till En svensk ullstandard – vad är det?

Du som är medlem i Arena svensk ull är välkommen till en medlemsträff om ”En svensk ullstandard – handledning för sortering av ull på gårdsnivå och ett klassificeringssystem för svensk ull”.

Tid: 23 augusti 10.00–12.00
Plats: Digitalt via Teams
Program: En presentation av En svensk ullstandard, syfte, mål och nuläge av Johan Sidenmark projektledare för The Swedish Wool Initiative, Axfoundation.

Om träffen och bakgrund

Projektet The Swedish Wool Initiative, som drivs av Axfoundation, har jobbat fram En svensk ullstandard. I projektet finns en bred representation från aktörer inom ullens värdekedja och varumärken som vill använda mer svensk ull i sin produktion.

En svensk ullstandard är ett första klassificeringssystem i modern tid för svensk ull. I standarden finns också råd på gårdsnivå om sortering av ullen i samband med klippning och tips för fårägaren för att öka värdet på ullen som råvara. Klassificeringssystemet är tänkt att användas av ullinsamlare eller ullmäklare. Alla med intresse för ökad användning av svensk ull kan ha nytta av att känna till att detta finns. En svensk ullstandard blir offentlig i slutet av augusti och Arena svensk ull har fått erbjudandet att förvalta standarden och implementera den i samarbete med Axfoundation.

Nu vill vi bjuda in dig som är medlem till en digital informationsträff om en svensk ullstandard. Johan Sidenmark från Axfoundation berättar om bakgrund, syfte och innehåll i standarden.

Vi vill gärna få input från dig som medlem inför implementeringen och tips på hur Arena svensk ull kan bidra till att omsätta det teoretiska systemet till praktik.

Varmt välkommen!

Anmäl dig senast 18 augusti.
Anmäl dig till medlemsträffen här.