En uppmaning från LRF Skåne och Skånes Fårintressenter angående ersättning för vargen i Skåne

LRF Skåne och Skånes Fårintressenter uppmanar alla fårägare som haft kostnader (använt vinterfoder vid installning mm), haft merarbete i form av att bevaka djuren (dag som natt), att flytta dem/stalla in dem under natten och arbete med att underhålla och förstärka eltrådar/stängsel mm.

Skicka in faktura på alla era kostnader och utlägg samt ersättning för nedlagd arbetstid till:
Länsstyrelsen i Skåne Län, Ö Boulevarden 62A, 291 86  Kristianstad.

OBS! Att skicka faktura för ovan nämnda kostnader till Länsstyrelsen är ingen garanti för att ersättning kommer att betalas ut. Men det är en tydlig markering för de kostnader som drabbat näringen när vargen har härjat i länet.

Magnus Jönsson, ordförande Skånes Fårintressenter
Jan Hultgren, Verksamhetsutvecklare LRF Skåne