Vargkommitténs slutbetänkande överlämnat till Lena Ek

Källa: Regeringskansliet
Regeringen beslutade den 16 augusti 2011 att tillsätta en särskild kommitté med uppdrag att bistå regeringen i arbetet med att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige.

Som särskild utredare och ordförande i kommittén förordnades den 25 januari 2012 Peter Egardt.

Kommittén har överlämnat sitt slutbetänkande, Åtgärder för samexistens mellan människa och varg (SOU 2013:60). Till slutbetänkandet har bilagts en samhällsekonomisk analys kopplad till förekomst av björn, varg, järv och lo i Sverige samt en gemensam åsiktsförklaring kring en utvecklad rovdjurspolitik i engelsk översättning.

Ladda ner Åtgärder för samexistens mellan människa och varg (pdf 3,4 MB) här ››