England: Branschen vill träffa framtidens fårbönder

National Sheep Association anordnar i juni ett event för att locka ungdomar till fårnäringen. Ett tillfälle för intresserade att stifta bekantskap med branschen.

En viktig del av evenemanget kommer att vara ett öppet diskussionsforum – en plats dit ungdomar kan komma för att diskutera och och få höra om hur andra har lyckats inom fårnäringen.

Det kommer också finnas praktiska demonstrationer, utbildning, Shepherd of the Year-tävlingen och en social kväll med BBC.

Ordförande för NSAs östra region Andrew Foulds hoppas att det kommer att bli den första av många liknande händelser. "Vikten av att få rätt ungdomar som deltar i vår bransch kan inte underskattas och vi måste alla dra vårt strå till stacken."

Läs hela artikeln på Farmers Weeklys hemsida ››
Eller översatt med hjälp av Google ››