Australien/Queensland: Fårindustrin minskar och har stora problem med vildhundar

Antalet får som klipps i Queensland har minskat kraftigt de senaste decennierna, och under de senaste tre åren har centrala/västra Queensland förlorat 500 000 får.

Fårklippningsteamen och ullindustrins entreprenörer lämnar när många slutar med fåruppfödning, och borgmästare Barry Muir skyller på de vilda hundarna.

"Jag tror att många andra människor också gör det", säger han. "Det är ullindustrin som har närt de olika städerna i områdent, och utan den går det inte alltför bra för oss."

Läs hela artikeln på ABC News ››
Eller översatt med Google ››

Det finns också en längre artikel från igår hos ABC om fårnäringens i Queensland som håller på att försvinna på grund av epidemisk ökning av vildhundspopulationen. The dogs that ate a sheep industry ››
Googleöversatt ››