Storbritanninen: NSA glädjer sig över att vaccin mot Schmallenberg godkänts

The National Sheep Association (NSA) är nöjda med att Veterinary Medicine Directorate (VMD) har beviljat licens för MSD Animal Health Schmallenberg-vaccin. Detta ger fåruppfödare möjlighet att vaccinera sina djur inför betäckning under riskperioden.

Beslutet om huruvida att vaccinera eller inte måste tas av varje enskild jordbrukare, beroende av affärsmodell, infektionshistoria, lamningsmönster och plats. NSA uppmanar fårbönder att prata med sin veterinär för att man ska kunna planera och i tid genomföra ett vaccinationsprogram på de gårdar där vaccinering är den bästa vägen att skydda nästa generation av lamm.

NSA har åtagit sig att tillhandahålla oberoende information för att hjälpa de enskilda producenterna att fatta beslut om de ska vaccinera eller inte.

Läs hela artikeln på Farming UK ››
Eller översatt med hjälp av Google ››

Se också Farmers Weekly; Take advice before using Schmallenberg vaccine, farmers told ››

Inside Government; Schmallenberg vaccine ready for use this summer ››