Enkät om bete

Forskarna som arbetar med det Horisont Europa-finansierade projektet Grazing4AgroEcology ber åter om hjälp, denna enkät handlar om lantbrukares inställning till bete och betesdjur.

Enkäten är anonym och resultaten kommer endast att publiceras i sammanställd form. Ett brett deltagande kommer att säkerställa att vi får tillförlitlig information. Det tar ungefär 5-10 minuter. Tack på förhand!

Besvara enkäten här.

Kontakt
Anna Hessle
Agr. dr., docent, avdelningschef
Telefon: 0511-67 143
anna.hessle@slu.se
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet