Enkät om oschyssta affärsmetoder

Råkat ut för oschyssta villkor när du säljer dina produkter? Gå gärna in och besvara undersökningen, om du inte redan har gjort det.
I höstas gav regeringen Konkurrensverket uppdraget att utreda om det förekommer ”otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan”. Med den här enkäten vill konkurrensverket hitta om det förekommer oschyssta metoder eller villkor mot jordbruks- och livsmedelsproducenter. Det kan handla om vissa avtalsvillkor eller beteenden som köparen har mot producenten.
Den här kartläggningen ska i nästa steg landa i ett nytt regelverk där primärproducenter, bönder och andra leverantörer i livsmedelskedjan ska få ett ökat skydd mot oschyssta villkor. Som ett första steg uppmanas producenter gå in att svara för att man ska fånga upp hur stort problemet är och på vilket sätt.
Gå till enkäten
Enkäten är anonym och det går att välja svenska som språk. Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten. Enkäten kommer att vara öppen till och med söndagen den 15 februari 2021.
När enkäten har avslutats kommer anonymiserade resultat att publiceras här.