Enkät som riktar sig till alla som har renrasiga köttrasfår

Lammproducenterna vill undersöka hur intresset är i fårsverige för att riksbedömma sina köttrasfår. Syftet med enkäten är att skapa ett underlag för hur kommande riksbedömningar ska utformas.

Under senare år har antalet baggar som riksbedöms minskat i antal vilket föranleder en eventuell
förändring av riksbedömningens genomförande.

Klicka här för att svara på frågorna.

Svaren kommer in i anonym form. Svara på enkäten före 26 maj.

Med vänlig hälsning
Lammproducenternas styrelse

Foto Ann Karlsson