Inbjudan till NULÄGE ULL

Syfte

Syftet med Nuläge ull, den 8 juni 2021, är att mot bakgrund av de senaste två årens utvecklingsarbete ställa oss frågorna:

  • Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska ullnäringen idag?
  • Är vi beredda att starta en branschorganisation för att kunna ta nästa steg?

Vi vill med detta webbinarium ta ett gemensamt steg framåt utifrån identifierade behov av insatser, kompetensutveckling och stöd. Helt enkelt ta erfarenheterna från olika projekt och initiativ och aktivt ta ett steg närmare en mer utvecklad svensk ullindustri.

Målgrupp

Webbinaret vänder sig till branschen, inbjudan är personlig och riktad till aktörer med fokus på ullindustriell utveckling. Representanter från Tillväxtverket och Jordbruksverket samt press kommer att bjudas in som åhörare.

Upplägg

Korta presentationer och diskussioner med ett antal aktörer, i olika temagrupper. Gruppdiskussioner i olika tema-rum, en form av B2B- möte. Deltagarna får i förväg skicka in förslag på diskussionsfrågor/temagrupper.

Bakgrund

Under de senaste åren har intresset för att utveckla den svenska ullnäringen vuxit. Allt fler företag intresserar sig för att ställa om delar av sin produktion till svensk ull och en hel del nya, innovativa initiativ har tagits. Ett flertal organisationer, företag och föreningar har bidragit till utvecklingen. Vi ser liknande tendenser från grannländer och andra delar av Europa.

Under 2019 sammankallade Nämnden för hemslöjdsfrågor (Annkristin Hult, nationell utveck- lare) ett antal aktörer som då arbetade med olika delar i förädlingskedjan runt ull.

Här kan du se presentationer från mötet den 13 maj 2019:
Tidigare ullkonferenser – Nämnden för hemslöjdsfrågor (nfh.se)

Anmälan

Anmälan via denna länk senast den 31 maj 2021

Vid anmälan kan du också ange en angelägen fråga/ämne att ta upp i gruppdiskussionerna. Detaljerat program och länk kommer senast dagen före webbinariet.

Kontakt: Annkristin Hult, e-post: annkristin.hult@nfh.se

Välkommen!
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Svenska Fåravelsförbundet och Svenska Fårklipparförbundet

Hämta inbjudan i pdf-format