Enklare märkning och rapportering av får och getter vid slakt

Djurhållare som levererar grisar, får eller getter till slakt har under våren 2011 fått möjligheten att utnyttja förenklingar i reglerna när det gäller rapportering av får och getter samt märkning av grisar.

– Vi ser dessa förenklingar som en bra möjlighet att förenkla för branschen utan att förmågan att smittspåra äventyras.

Vi hoppas också att fler djurhållare utnyttjar denna möjlighet då det finns stora tidsbesparingar att vinna säger Peter Krause på Jordbruksverkets registerenhet.

Slakteriet sköter rapporteringen
Djurägare med får eller getter kan numera via fullmakt låta slakteriet sköta rapporteringen till Jordbruksverket. Det innebär att djurhållarna inte behöver rapportera till förflyttningsregistret när djuren skickas till slakt.

Slakteriet behöver en fullmakt
Förutsättningen för att slakteriet ska kunna sköta rapporteringen av får eller getter är att det är anslutet till tjänsten hos Jordbruksverket och villigt att rapportera åt djurhållaren. Dessutom ska djurhållaren skicka in en fullmaktsblankett till Jordbruksverket där det framgår att slakteriet har fullmakt att rapportera. Fullmaktsblanketten skickar djurhållaren i samband med att djuren skickas till slakteriet. Vilka slakterier som anslutit sig går att se på Jordbruksverkets webbplats.

Mer information
Fullmakt rapportering av förflyttning vid slaktlänk till annan webbplats
Lista över slakterier som djurägare kan ge fullmakt
Regler för rapportering av får och getter