Nästa år ska alla lantbrukare söka sina stöd i SAM Internet

Jordbruksverkets nyhetsbrev nr 25 innehåller information om SAM-ansökan, stödutbetalningar i december och en ny webbplats om möjligheter för unga på landsbygden.

Nyhetsbrevet i sammandrag

  • Nästa år ska alla lantbrukare söka sina stöd i SAM Internet
  • Så här kan du redan nu förbereda dig inför SAM-ansökan 2012
  • Den 28 december betalar Jordbruksverket ut flera stöd
  • Ny webbplats om möjligheter för unga på landsbygden

Läs hela nyhetsbrevet och artikeln SAM Internet ersätter blanketter på Jordbruksverkets hemsida.

Källa: Jordbruksverkets hemsida