Nya regler för förprövning av djurstallar

Källa: SJV
Idag har Jordbruksverket beslutat att ändrade förprövningsregler ska börja gälla den 14 juni. De nya reglerna innebär att den administrativa bördan som förprövningen medför för djurägarna kan minskas med upp till 30 procent.

Reglerna ska göra det enklare för djurägarna att bygga djurstallar genom att flera byggnadsåtgärder inte längre behöver förprövas innan de får genomföras. De nya reglerna innebär också att en förprövning inte ska få ta längre tid än åtta veckor samt att smittskyddet stärks på gårdarna.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

Edit: Information om förprövning på Jordbruksverkets hemsida

För att få bygga för djur som hålls för produktion av livsmedel, skinn, ull eller päls krävs i regel ett godkännande från länsstyrelsen på förhand, så kallad förprövning.