Obedövad slakt ska synas på köttpaketet

Källa: Riksdag & Departement
Importerat kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas. Det har riksdagen beslutat, men regeringspartierna anser att beslutet är verkningslöst.

Samtliga länder i EU, förutom Sverige, använder sig av ett undantag i lagstiftningen som gör det möjligt att av religiösa skäl slakta djur utan bedövning.

Riksdagen vill att importerat kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas, så att konsumenten vet vad den köper.

Men Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Regeringspartierna anser att en märkning på EU-nivå vore ett effektivt verktyg att komma åt det man anser är ett överutnyttjande av undantaget från bedövning. Men en ensidig märkning är verkningslös och ett importförbud vore att bryta mot EU:s princip om fri rörlighet för varor, enligt de fyra partierna.

************************************************
Allt om Riksdagens debatt om djurskyddslagen den 13 juni ›

Vanligt att slakta utan bedövning, arkivartikel, SVD ››