Tydligare stöd för ökad andel planerade djurskyddskontroller

Källa: Nyheter från Jordbruksverket
Nu ska andelen planerade djurskyddskontroller öka. Minst 50 procent av de kontroller som länsstyrelserna utför under ett år bör vara planerade kontroller. Detta är ett långsiktigt mål som länsstyrelsen i samarbete med Jordbruksverket tagit fram.

Myndigheter i samverkan
Jordbruksverket och länsstyrelserna arbetar tillsammans på många sätt för att utveckla en mer effektiv och likvärdig djurskyddskontroll över hela landet. Ett exempel är det nyinrättade samverkansrådet som verkar för bättre och effektivare djurskyddskontroller. Rådet ska bland annat arbeta för samsyn och verka för att djurskyddskontrollen utvecklas mot att bli mer rättsäker, likvärdig och effektiv.

Läs hela artikeln på sjv.se ››