Påminnelse via sms om att rapportera får- och getförflyttningar

Nu gör Jordbruksverket det lättare för djurhållare med får och getter att komma ihåg att rapportera till Jordbruksverket när ett djur har förflyttats. Från och med torsdagen den 17 januari kommer SJV att börja skicka ut påminnelser via sms.

– Detta är en ny service för djurhållare med får och getter. Vi kommer att påminna sex dagar efter att en händelse har skett om någon annan har rapporterat och angett djurhållaren som köpare eller säljare. Har man inte rapporterat efter två veckor kommer vi att påminna ytterligare en gång, säger Niklas Persson på Jordbruksverket.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››