14 400 djurskyddskontroller under 2012

Under 2012 genomförde länsstyrelserna sammanlagt cirka 14 400 djurskyddskontroller. En stor del av dessa gjordes till följd av en anmälan.

Ungefär varannan kontroll efter anmälan visar att den var obefogad. Därför vill Jordbruksverket och länsstyrelserna under 2013 särskilt satsa på att effektivisera rutinerna för anmälningsärenden för att ge utrymme för en större andel planerade kontroller.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››