Länsstyrelsens kontroll av fårbesättningar visar på stora brister

Länsstyrelsen i Uppsala har genomfört en kontroll av fårbesättningarna inom Älvkarleby-, Tierps och Östhammars kommuner.

Sammanlagt 34 kontroller genomfördes och i närmare en tredjedel konstaterades brister i djurhållningen.

– Det är lite förvånande att så pass många brister påvisades och att det rörde sig om så grundläggande frågor som brister i utfodringen och att djuren var för magra, säger länsveterinär Henrik Ericsson.

Länsstyrelsens kontroller fortsätter nu i andra delar av länet med tyngdspunkten lagd på Uppsala och Knivstas kommuner. Det beräknas pågå fram till slutet av oktober.

Läs mer på länsstyrelsen i Uppsala läns hemsida ››