Viktigt att märka och registrera djur

Under slutet av 2013 har Jordbruksverket som ambition att följa upp ärenden där djurhållare inte anmäler sin djurhållning eller rapporterar för sent till förflyttningsregistren.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››