Förenklingsresan

En gemensam handlingsplan med 20 pusselbitar ska bidra till en enklare vardag för lantbrukare. På Förenklingsresan har myndigheter och bransch besökt lantbrukare från norr till söder i Sverige och nu går resan vidare med konkreta åtgärder under 2014.

Den gemensamma handlingsplanen presenterades i dag av Jordbruksverket på ett seminarium hos Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Handlingsplanen är uppbyggd i form av 20 pusselbitar som symboliserar konkreta förenklingsåtgärder som myndigheter och branschorganisationer ska arbeta vidare med tillsammans under 2014.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››
Handlingsplanen finns länkad från denna sida ››