ERFA-träffar för fårägare som använt sig av djurägarsemin

Hej fårägare med erfarenhet av djurägarsemin i egen besättning! Gård & Djurhälsan erbjuder nu en kostnadsfri ERFA-träff där du möjlighet att dela erfarenheter med andra fårägare som också seminerat. Medverkar gör även fårsemins nestor Magnus Håård.

  • Du har tre tillfällen att välja på: 31 augusti, 2 september eller 6 september
  • Träffen hålls digitalt och på kvällstid kl. 18-20.30
  • Välj det tillfälle som passar dig bäst

Fårsemin används ännu i blygsam skala i Sverige. Av smittskyddsskäl är det angeläget att verksamheten fortlöper och utvidgas. Kursen riktar sig till dig som redan genomfört semineringsarbete i din besättning.

Anmälan via Gård & Djurhälsans kurskalender.

Foto Anna Bergström